free site templates

NEJBLIŽŠÍ AKCE


  • 14.10.2019 - MONTESSORI PŘEDŠKOLÁK

Termíny akcí 2019/2020


2.9.2019 - Zahájení školního roku
9.9.2019 - Třídní schůzky
21.-23.10. 2019 - Dny otevřených dveří
17.12.2019  - Vánoční setkání (organizuje IV. M)
13.1.2019 - Třídní schůzky
14.5.2020  - Jarní jarmark (organizuje 1. trojročí)
18.-20.3.2020 - Dny otevřených dveří
8.6.2020 - Třídní schůzky
17.6. 2020  - Letní slavnost a pasování předškoláků (organizuje III. M) 

Kruh volnočasu uspořádá 2-3 výlety do přírody, jednodenní lyžování apod. - termíny budou upřesněny dle počasí. 

Montessori předškoláci


14.10.2019
4.11.2019
25.11.2019
16.12.2019
3.2.2020
24.2.2020
16.3.2020
30.3.2020

Třídy - 1. trojročí (1.-3.ročník)

Výuka je organizována ve věkově smíšených třídách.
V každé třídě provází děti učitelka s pedagogickým vzděláním a Montesssori diplomovým kurzem pořadaným Montessori ČR, z.s. společně s asistentkou pedagoga. 

I.M

Třída prvního trojročí

Třídní učitelka:
Mgr. Ivana Hrtoňová 

email:
hrtonova@zspastviny.cz

II. M

Třída prvního trojročí

Třídní učitelka:
Mgr. Martina Bláhová

e-mail:
martina.blahova@skola-montessori.cz 

Třídy - 2. trojročí (4.-5.ročník)

Výuka je organizována ve věkově smíšených třídách.

III. M

Třída druhého trojročí
4.-5. ročník

Třídní učitelka:
Mgr. Ilona Talašová 

email: ilona.talasova@skola-montessori.cz

2. stupeň (6. a 7.ročník)

Obě třídy druhého stupně pracují na společných projektech

Metodik pro druhý stupeň


MgA. Petra Blaženka Běhalová

e-mail:
petra.behalova@skola-montessori.cz

Adresa spolku

Škola Montessori Pastviny, z.s.
Pastviny 70
624 00 Brno