free website builder

MONTESSORI DRUŽINA

Po skončení vyučování mají děti možnost do 15 hodin využít družinu v rámci Montessori tříd. V družině pracují vychovatelky s absolvovaným kurzem Respektovat a být respektován.
Poté děti přecházejí do družiny v běžných třídách ZŠ. 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz celé školní družiny  

DRUŽINA PROVOZNÍ DOBA UMÍSTĚNÍ
Ranní Pondělí – pátek 6:15 – 7:40Oddělení nad bazénem
Montessori Pondělí – pátek 11:40 – 15:05Montessori třídy
Odpolední Pondělí – pátek 15:05 – 16:45Třída nad MŠ
Konečná Pondělí – pátek 17:00 – 17:30Oddělení nad bazénem

Provoz Montessori družiny dle rozvrhu

X. oddělení 

vychovatelka Mgr. Naďa Barca

Den 
v týdnu
Začátek
družiny
Přibližný čas
na obědě
Pobyt
venku
Vyzvedávání před
odpolední družinou 
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
* Žáci 4. ročníku budou mít vyplněn souhlas rodiče pro samostatný přesun na oběd a poté do školní družiny. Pomůže nám to k plynulejšímu chodu školní družiny.

XI oddělení

vychovatelka Radka Kráčalíková

Den
v týdnu
Začátek
družiny
Přibližný čas
na obědě
Pobyt
venku
Vyzvedávání před
odpolední družinou 
Pondělí
Úterý 
Středa
Čtvrtek
Pátek

* Žáci 4. ročníku budou mít vyplněn souhlas rodiče pro samostatný přesun na oběd a poté do školní družiny. Pomůže nám to k plynulejšímu chodu školní družiny.

PRAVIDLA VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  1. Zohledněte prosím dobu oběda, během které nás nezastihnete. Čas oběda je pouze orientační, není v našich možnostech jej přesně dodržovat.
  2.  Děti můžete vyzvedávat ve 12:45 a 13:45 před hlavním vchodem školy. Děti bude v tyto časy předávat zástupce školy před hlavním vchodem školy. Ve 13:45 se chystáme na pobyt venku a není možné po tomto čase děti vyzvednout. Pokud děti půjdou domů v jiný čas, než mají zapsáno v družinovém deníčku, potřebují mít žádost o uvolnění dítěte ze ŠD.
  3. Po vycházce můžete děti vyzvedávat v Montessori družině mezi 15:00 a 15:05, poté se děti přesouvají do družiny nad mateřskou školou. Pokud má dítě brzy po vyučování kroužek, zvažte, zda ho v daný den dáte do družiny. Nezajistíme, že dítě bude včas po obědě. Jinou možností je, že dítě půjde na oběd s vyučujícím hned po vyučování.
  4. U bočního vchodu zvoňte do 15:05 na zvonek ŠD Montessori, od 15:05 do 17:30 na zvonek II.A, II.D, Monte.
  5. Vzhledem k bezpečnosti a klidu při výuce je povolen rodičům vstup do školy až od 15h. Rodiče čekají na děti na zelené lavičce. Pokud potřebujete do skříňky dítěte, informujte o tom vychovatelku. Výjimkou je 1. školní týden, kdy rodiče žáků 1. ročníku mohou děti doprovodit až ke skříňce.
  6. Pokud dítě vyzvedáváte v odpolední družině nad mateřskou školou, je třeba čekat v 1. patře před skleněnými dveřmi. Žáky může vyzvedávat pouze osoba k tomu zmocněná v Dodatku k zápisovému lístku nebo osoba napsaná v řádně vyplněné Žádosti o uvolnění dítěte (viz Dokumenty pro ŠD).

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO RODIČE

- Pokud zapomenete napsat dítěti Žádost o uvolnění nebo se žádost ztratí, prosím, co nejdříve jednejte. Jsou zde tři možnosti, jakými lze ještě informovat vychovatelku o změně odchodu dítěte.

MMS zpráva – na jakýkoliv papír napíšete změnu a všechny informace, které jsou potřebné (viz Dokumenty školní družiny), papír vyfotíte a pošlete na osobní mobil vychovatelce v mms zprávě (lze použít, i když je vychovatelka s dětmi venku).
Email – na jakýkoliv papír napíšete změnu a všechny informace, které jsou potřebné (viz Dokumenty školní družiny), papír vyfotíte a pošlete vychovatelce v emailové zprávě (nelze použít, když je vychovatelka s dětmi venku). Je potřebné vychovatelku informovat rovněž sms zprávou nebo telefonicky, aby si email zkontrolovala.
Edookit – přihlásíte se do Edookitu pod svým heslem a odešlete email se změnou a všemi nezbytnými informacemi (viz Dokumenty školní družiny). Nelze použít, když je vychovatelka s dětmi venku. Je potřebné vychovatelku informovat rovněž sms zprávou nebo telefonicky, aby si email v Edookitu zkontrolovala.

 - Povinností dítěte je do školy nosit družinový deníček. Vychovatelé z ranní, odpolední nebo konečné družiny, či suplující vychovatel do něj můžou potřebovat nahlédnout kvůli odchodům dítěte a kontaktům na rodiče.

- V rámci školní družiny chodíme s dětmi ven téměř za každého počasí. Je potřeba, aby pro pobyt venku měly oblečení adekvátní danému počasí. Toto oblečení je vhodné podepsat.

- Na zelené lavičce naleznete krabici se ztrátami a nálezy. Pokud postrádáte nějaký kus oblečení či boty dítěte, nejprve se podívejte do krabice. Podepsáním věcí dítěte této situaci předejdete.

- Léky dětem podávat nemůžeme. Výjimkou je písemné schválení podávání určitého léku ředitelkou školy.

- Do fondu školní družiny vybíráme peníze na výtvarný a pracovní materiál (psací potřeby, papíry, hry dovnitř i ven, kreativní materiál, apod.).
X. odd. – fond ŠD 150,- Kč (hotovost), 1 x balík kapesníků, 1 x balík papíru
XI. odd. – fond ŠD 150,- Kč (hotovost), 1 x balík kapesníků, 1 x lepidlo (Herkules, Kores, apod.)

- Platba za školní družinu ve výši 150,- Kč za měsíc probíhá ve dvou splátkách (za 1. a za 2. pololetí). Číslo účtu a variabilní symbol platný pro tento školní rok naleznete v informačním letáku přilepeném v ŠD deníčku vašeho dítěte, který obdrží v druhém týdnu školního roku.
1. pololetí (září – prosinec) – 600,- Kč splatných do 30. 9. 2018
2. pololetí (leden – červen) – 900,- Kč splatných do 31. 1. 2019

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠD

- Žáci jsou povinni si zamykat skříňky, jinak se vystavují nebezpečí odcizení věcí. Pokud skříňka nefunguje správně, nahlásí to hned vyučujícímu, který informuje školníka.

- Pokud žák zapomene klíče od skříňky, požádá vyučující či vychovatelku o náhradní. Ty po zamknutí skříňky vrátí na místo.

- Pokud žák ztratí klíče, nahlásí to vychovatelce Radce Kráčalíkové, která má správu klíčů na starosti. Ta zapůjčí dítěti náhradní klíč na dobu nezbytně nutnou k jeho okopírování.

- Mobilní telefon žák může používat až při odchodu ze školy. Pokud žák potřebuje hovořit s rodičem, použije k tomu družinový telefon. Ve výjimečném případě se svolením vyučujícího či vychovatele může mobilní telefon použít ve škole.

- Za předměty a hry donesené do školy dítě přebírá plnou zodpovědnost. Není v našich možnostech zabránit poškození či zničení předmětu.

- Pokud si žák ve školní družině půjčuje hru na podpis (drahé hry), je povinen se zapsat do výpůjčního deníku. Vychovatelka mu poté hru předá. V případě, že hra je vrácena v poškozeném stavu, žák hru buď opraví, nebo koupí novou.

- Jednou z možných činností ve školní družině je plstění ovčí vlny pomocí houbičky a plstící jehly. Jelikož jsou jehly na plstění drahé a lámou se, máme s dětmi pravidlo, že za každou zlomenou plstící jehlu donesou 7,- Kč do pokladničky. Z těchto peněz se pak jehly kupují ve velkém množství (je to levnější, jinak jehly stojí kolem 15,- Kč).

KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

- Kroužky ŠD začínají svou činnost v týdnu od října 2018, podrobné informace budou zveřejněny na webu školy v průběhu září 2018.

Kontakty na školní družinu

Mobirise

ŠD Montessori: 730 892 156*
ŠD Nad MŠ: 730 893 883
ŠD Nad bazénem: 734 407 204
* Nelze na něm zobrazovat MMS zprávy.

Webové stránky ŠD: http://www.zspastviny.cz/skolni-druzina/

Mobirise

Mgr. Naďa Barca (X. odd.)
Osobní mobil: 777 840 377**
Email: barca@zspastviny.cz 
** Volejte pouze v pracovní době. 

Mgr. Radka Kráčalíková (XI. odd.)
Osobní mobil: 776 843 034**
Email: radka.kracalikova@skola-montessori.cz
** Volejte pouze v pracovní době.

Mobirise

Vedoucí vychovatelka ŠD:  
Ing. Petra Hanzalová

hanzalova@zspastviny.cz
nebo
druzina@zspastviny.cz 


„Kdy se nudíme lépe než v kruhu rodiny?“ Oscar Wilde