free html website templates

MONTESSORI DRUŽINA

Po skončení vyučování mají děti možnost do 15 hodin využít družinu v rámci Montessori tříd. V družině pracují vychovatelky s absolvovaným kurzem Respektovat a být respektován.
Poté děti přecházejí do družiny v běžných třídách ZŠ. 

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY

Provoz celé školní družiny  

DRUŽINA PROVOZNÍ DOBA UMÍSTĚNÍ
Ranní Pondělí – pátek 6:15 – 7:40Třída nad MŠ
Montessori Pondělí – pátek 11:40 – 15:10Montessori třídy
Odpolední Pondělí – pátek 15:10 – 16:45Třída nad MŠ
Konečná Pondělí – pátek 17:00 – 17:30Oddělení nad bazénem

Provoz Montessori družiny dle rozvrhu

X. oddělení (II. M + část III. M)

vychovatelka Bc. Martina Pochylá

Den 
v týdnu
Začátek
družiny
Přibližný čas
na obědě
Pobyt
venku
Vyzvedávání před
odpolední družinou 
Pondělí13:30 (1 .r.)
11:40 (2 .r.)
12:35 (3. a 4.r.)
11:50 – 12:20
12:45 – 13:15

14:00 – 15:0015:00 – 15:10
Úterý11:40 (1.a 2. r)
12:35 (3. a 4. r.)
11:50 – 12:20
12:45 – 13:15
14:00 – 15:0015:00 – 15:10
Středa11:40 (1.a 2. r)
12:35 (3. a 4. r.)
11:50 – 12:20
12:45 – 13:15
14:00 – 15:0015:00 – 15:10
Čtvrtek11:40 (1.a 2. r)
12:35 (3. a 4. r.)
11:50 – 12:2014:00 – 15:0015:00 – 15:10
Pátek11:40 (1.a 2. r)
12:35 (3. a 4. r.)
11:50 – 12:20
12:45 – 13:15
14:00 – 15:0015:00 – 15:10
* Žáci 4. ročníku budou mít vyplněn souhlas rodiče pro samostatný přesun na oběd a poté do školní družiny. Pomůže nám to k plynulejšímu chodu školní družiny.

XI oddělení (I. M + část III. M), 

vychovatelka Mgr. Radka Kráčalíková

Den
v týdnu
Začátek
družiny
Přibližný čas
na obědě
Pobyt
venku
Vyzvedávání před
odpolední družinou 
Pondělí11:40 (1. – 3 r.)11:55 – 12:3514:00 – 15:0015:00 – 15:10
Úterý13:30 (1. – 3. r.)Oběd před družinou
s vyučujícím nebo
asistentem
14:00 – 15:0015:00 – 15:10
Středa11:40 (1. r.)
13:30 (2. r., 3. r.)
 12:35 – 13:10 14:00 – 15:0015:00 – 15:10
Čtvrtek11:40 (1. – 2. r.)
12:35 (3. r.)
11:55 – 12:3514:00 – 15:0015:00 – 15:10
Pátek11:40 (1. – 2. r.)
12:35 (3. r.)
11:55 – 12:3514:00 – 15:0015:00 – 15:10

* Žáci 4. ročníku budou mít vyplněn souhlas rodiče pro samostatný přesun na oběd a poté do školní družiny. Pomůže nám to k plynulejšímu chodu školní družiny.

PRAVIDLA VYZVEDÁVÁNÍ DĚTÍ ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

  1. Zohledněte prosím dobu oběda, během které nás nezastihnete. Čas oběda je pouze orientační, není v našich možnostech jej přesně dodržovat.
  2. Děti můžete vyzvedávat v 12:45 a 13:45 před hlavním vchodem školy. Děti bude v tyto časy předávat zástupce školy před hlavním vchodem školy. Ve 13:45 se chystáme na pobyt venku a není možné po tomto čase děti vyzvednout. Pokud děti půjdou domů v jiný čas, než mají zapsáno v družinovém deníčku, potřebují mít žádost o uvolnění dítěte ze ŠD.
  3. Po vycházce můžete děti vyzvedávat mezi 15:00 a 15:15, poté se děti přesouvají do družiny nad mateřskou školou. Pokud má dítě brzy po vyučování kroužek, zvažte, zda ho v daný den dáte do družiny. Nezajistíme, že dítě bude včas po obědě. Jinou možností je, že dítě půjde na oběd s vyučujícím hned po vyučování.
  4. U bočního vchodu zvoňte do 15:15 na zvonek ŠD Montessori, od 15:15 do 17:30 na zvonek II.A, II.D.
  5. Vzhledem k bezpečnosti a klidu při výuce je povolen rodičům vstup do školy až od 15h. Rodiče čekají na děti na zelené lavičce. Pokud potřebujete do skříňky dítěte, informujte o tom vychovatelku. Výjimkou je 1. školní týden, kdy rodiče žáků 1. ročníku mohou děti doprovodit až ke skříňce.
  6. Pokud dítě vyzvedáváte v odpolední družině nad mateřskou školou, je třeba čekat rovněž na zelené lavičce.
  7. Žáky může vyzvedávat pouze osoba k tomu zmocněná v Dodatku k zápisovému lístku nebo osoba napsaná v řádně vyplněné Žádosti o uvolnění dítěte (viz Dokumenty pro ŠD).

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE PRO RODIČE

Pokud zapomenete napsat dítěti Žádost o uvolnění nebo se žádost ztratí, prosím, co nejdříve jednejte. Řešit tuto situaci 5 minut před potřebným odchodem dítěte je pro nás velmi nepříjemné. Jsou zde tři možnosti, jakými lze ještě informovat vychovatelku o změně odchodu dítěte.

MMS zpráva – na jakýkoliv papír napíšete změnu a všechny informace, které jsou potřebné (viz Dokumenty školní družiny), papír vyfotíte a pošlete na osobní mobil vychovatelce v mms zprávě (lze použít, i když je vychovatelka s dětmi venku). (jen pí. vych. Kráčalíková)

Email – na jakýkoliv papír napíšete změnu a všechny informace, které jsou potřebné (viz Dokumenty školní družiny), papír vyfotíte a pošlete vychovatelce v emailové zprávě (nelze použít, když je vychovatelka s dětmi venku). Je potřebné vychovatelku informovat rovněž sms zprávou nebo telefonicky, aby si email zkontrolovala.

Edookit – přihlásíte se do Edookitu pod svým heslem a odešlete email se změnou a všemi nezbytnými informacemi (viz Dokumenty školní družiny). Nelze použít, když je vychovatelka s dětmi venku. Je potřebné vychovatelku informovat rovněž sms zprávou nebo telefonicky, aby si email v Edookitu zkontrolovala.

V rámci školní družiny chodíme s dětmi ven téměř za každého počasí. Je potřeba, aby pro pobyt venku měly oblečení adekvátní danému počasí. Toto oblečení je vhodné podepsat.

Na zelené lavičce naleznete krabici se ztrátami a nálezy. Pokud postrádáte nějaký kus oblečení či boty dítěte, nejprve se podívejte do krabice. Podepsáním věcí dítěte této situaci předejdete. 

Léky dětem podávat nemůžeme. Výjimkou je písemné schválení podávání určitého léku ředitelkou školy. 

Do fondu školní družiny vybíráme peníze na výtvarný a pracovní materiál (psací potřeby, papíry, hry dovnitř i ven, kreativní materiál, apod.).

X. odd. – fond ŠD 150,- Kč (hotovost), 1 x balík kapesníků + 2 balíky barevných papírů

XI. odd. – fond ŠD 150,- Kč (hotovost), 1 x balík kapesníků + tyčinkové lepidlo

Platba za školní družinu ve výši 200,- Kč za měsíc probíhá ve dvou splátkách (za 1. a za 2. pololetí). Číslo účtu a variabilní symbol platný pro tento školní rok naleznete v informačním letáku přilepeném v ŠD deníčku vašeho dítěte, který obdrží v druhém týdnu školního roku.
1. pololetí (září – prosinec) – 800,- Kč splatných do 30. 9. 2017
2. pololetí (leden – červen) – 1200,- Kč splatných do 31. 1. 2018

INFORMACE PRO ŽÁKY ŠD

Žáci jsou povinni si zamykat skříňky, jinak se vystavují nebezpečí odcizení věcí. Pokud skříňka nefunguje správně, nahlásí to hned vyučujícímu, který informuje školníka.

Pokud žák zapomene klíče od skříňky, požádá vyučující či vychovatelku o náhradní. Ty po zamknutí skříňky vrátí na místo.

Pokud žák ztratí klíče, nahlásí to vychovatelce Radce Kráčalíkové, která má správu klíčů na starosti. Ta zapůjčí dítěti náhradní klíč na dobu nezbytně nutnou k jeho okopírování.

Mobilní telefon žák může používat až při odchodu ze školy. Pokud žák potřebuje hovořit s rodičem, vychovatelka zavolá rodiči ( v případě, že je žákovi špatně, apod). Ve výjimečném případě se svolením vyučujícího či vychovatele může mobilní telefon použít ve škole.

Za předměty a hry donesené do školy dítě přebírá plnou zodpovědnost. Není v našich možnostech zabránit poškození či zničení předmětu.

Pokud si žák ve školní družině půjčuje hru na podpis (drahé hry), je povinen se zapsat do výpůjčního deníku. Vychovatelka mu poté hru předá. V případě, že hra je vrácena v poškozeném stavu, žák hru buď opraví, nebo koupí novou.

Jednou z možných činností ve školní družině je plstění ovčí vlny pomocí houbičky a plstící jehly. Jelikož jsou jehly na plstění drahé a lámou se, máme s dětmi pravidlo, že za každou zlomenou plstící jehlu donesou 7,- Kč do pokladničky. Z těchto peněz se pak jehly kupují ve velkém množství (je to levnější, jinak jehly stojí kolem 15,- Kč).


KROUŽKY ŠKOLNÍ DRUŽINY

Kroužky ŠD začínají svou činnost v týdnu od 30. září 2019 a jsou zdarma.

V některých kroužcích pouze přispíváte na materiál a pomůcky (Výtvarný kroužek Šikula, Keramika) nebo na dopravu a vstupné (Přírodovědný kroužek).
   
Gymnastika Jaromíra Rumlerová Pondělí 15:30–16:30 
Keramika (2. – 4. tř.) Mgr. Zdenka Binková Pondělí 15:30–17:00
Němčina Kristýna Kožnárková Pondělí 15.30–16.30
Pohybovky Martina Válková Úterý 15:30–16.30
Hravý čtenář (lichý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15:30–17:00
Přírodovědný kroužek (sudý týden) Mgr. Zdenka Binková Úterý 15:30–17:30
Plavání Jaromíra Rumlerová , Ing. Petra Hanzalová Středa 15:30–16:30 
Jóga Mgr. Zdenka Binková Čtvrtek 15:30–16:30
Šikula (výtvarný kroužek) Martina Válková Čtvrtek 15:30–16:30

Změna předem vyhrazena. 

Kontakty na školní družinu

Mobirise

ŠD Montessori: 730 892 156*
ŠD Nad MŠ: 730 893 883

* Nelze na něm zobrazovat MMS zprávy.

Webové stránky ŠD: http://www.zspastviny.cz/skolni-druzina/

Mobirise

Bc. Martina Pochylá 
Osobní mobil: 607213477**
Email:  pochyla@zspastviny.czMgr. Radka Kráčalíková (XI. odd.)
Osobní mobil: 776 843 034**
Email: radka.kracalikova@skola-montessori.cz
** Volejte pouze v pracovní době.

Mobirise

Vedoucí vychovatelka ŠD:  
Ing. Petra Hanzalová

hanzalova@zspastviny.cz
nebo
druzina@zspastviny.cz