INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ

free simple web templates
Mobirise

Montessori předškolák

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70 ve spolupráci
se Spolkem rodičů Škola Montessori Pastviny pořádají předškolní setkávání pro žáky nastupující do školy v září 2020. 
PŘÍJEM PŘIHLÁŠEK  ZAHÁJEN 23.9.2019. BUDE UKONČEN 31.12.2019. 

Termíny setkání

14.10.2019
4.11.2019
25.11.2019
16.12.2019
3.2.2020
24.2.2020
16.3.2020
30.3.2020
vždy od 16:00 do 17:00 hod (učebna I. M)

Co děti čeká

- práce s Montessori pomůckami,
- seznámení s prostředím Montessori tříd,
- exkurze po školní budově,
- ověření školní zralosti,
- zjištění, zda je Montessori metoda vhodná pro Vaše dítě.

Informace k platbě

Cena: 640 Kč

Platba na účet číslo 3481317001/5500,
variabilní symbol 2020,
do poznámky jméno dítěte.