Výsledky příjímacího řízení do prvního ročníku budou zveřejněny na webu školy. 

Naši první Montessori absolventi

První třída s Montessori výukovým programem byla na naší škole otevřena v září 2008. Do věkově smíšené třídy 1. a 2. ročníku tehdy nastoupilo prvních 15 dětí. ZŠ Pastviny se tak stala druhou veřejnou školou v Brně nabízející Montessori výukový program.

Od té doby počet dětí vzdělávaných Montessori přístupem na naší škole roste. Aktuálně probíhá výuka v 5 třídách prvního stupně, 37 žáků pokračuje Montessori výukou také na druhém stupni. Montessori výuka na druhém stupni začala ve školním roce 2018/19.

Ve školním roce 2021/22 tedy dospělo prvních devět žáků do devátého ročníku. Celý školní rok se usilovně připravovali na příjímací řízení na střední školy. Společně jsme věnovali hodně času tomu, aby každý žák znal své silné stránky a věděl, kde jsou jeho možnosti. Vybrat správnou školu bylo mnohdy těžké, ne všichni měli jasnou představu o svém budoucím směřování. Ale vložené úsilí se vyplatilo - všichni žáci byli přijati na střední školy či učiliště dle svého výběru již v prvním kole.

A kam byli přijati?

Biskupské gymnázium – třída se všeobecným zaměřením.

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická – obor předškolní a mimoškolní pedagogika.

Gymnázium Brno, třída kapitána Jaroše – třída s matematickým zaměřením.

Střední škola Brno, Charbulova – obor cestovní ruch.

Střední zahradnická škola Rajhrad – obor zahradník.

Střední škola technická a ekonomická – obor ekonomika a podnikání.

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno - obor elektromechanik

Střední škola oděvní a služeb Vizovice – obor kadeřník.

Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem – obor jezdec a chovatel koní.

Všem našim absolventům gratulujeme a přejeme šťastné vykročení k dalšímu vzdělávání!

Zita Fedorková, třídní učitelka.


Třídy ve školním roce 2022/2023

Výuka je obvykle organizována ve věkově smíšených třídách. V každé třídě provází děti učitelka s pedagogickým vzděláním a Montesssori kurzem společně s asistentkou pedagoga. 

I.M

1. ročník 

Třídní učitelka:
Mgr. Jana Drápelová

email:drapelova
@zspastviny.cz

II. M

2. a 3. ročník

Třídní učitelka:
Klára Gottvaldová

e-mail: gottvaldova
@zspastviny.cz 

III. M

2. a 3. ročník

Třídní učitelka:
Mgr. Radka Kráčalíková 
e-mail:kracalikova
@zspastviny.cz 

IV. M

4. a 5. ročník

Třídní učitelka:
Mgr. Jitka Jaloševská

e-mail: jalosevska@zspastviny.cz

V. M

3., 4. a 5. ročník

Třídní učitelka:
Monika Krejčí

email: krejci@zspastviny.cz

2. stupeň 

VI. M

6. ročník

Třídní učitelka:
Mgr. Jiřina Cetkovská 

e-mail: cetkovska@zspastviny.cz

Montessori studijní skupina

8. a 9. ročník

Koordinátorka studijní skupiny:
Mgr. Zita Fedorková

e-mail: fedorkova@zspastviny.cz

Adresa spolku

Škola Montessori Pastviny, z.s.
Pastviny 70
624 00 Brno
IČ: 227 30 745

Podpořili nás

Created with Mobirise website maker