Školní zahrada

Myšlenka na školní zahradu, která bude sloužit k výuce žáků v Montessori třídách, tak, aby odpovědnost a plánování péče o zahradu byla v rukou samotných žáků se zrodila v roce 2018, kdy s ní přišla průvodkyně Blaženka Běhalová.

S realizací jsme poprvé začali v roce 2019, kdy byl díky vstřícnosti městské části Brno – Komín základní škole Pastviny svěřen do užívání pozemek sousedící s areálem školy. Pozemek byl ale dlouhou dobu nevyužívaný, plný náletových rostlin, plevele a spousty odpadu. Proběhla první brigáda k vyčistění a připravovali jsme opravu oplocení pozemku. Bohužel jsme se ale dozvěděli, že převod do užívání škole není kvůli administrativní chybě platný. 

Původní stav

Čištění pozemku

Podruhé jsme začínali na jaře 2020, kdy jsme opět převzali pozemek. Vyčistili jej během brigád a plánovali rozjezd prací se začátkem školního roku na podzim 2020. Kvůli protikoronavirovým opatřením jsme toho na podzim moc neudělali, i setkání žáků se zahradní architektkou proběhlo on-line, což nás velmi mrzelo, protože při osobním setkání by se mohla více projevit kreativita žáků.  

Výstup z workshopu s žáky

Potřetí jsme začínali v únoru 2021, kdy jsme díky práci rodičovského kruhu Zahrada, pod vedením Mariána Moštíka získali grant ve výši 99 tisíc z grantového programu Zelené oázy Nadace Partnerství. Díky tomuto grantu jsme mohli zahradu přivést do použitelného stavu – pozemek je vyčištěný, má opravené oplocení, jsou na něm vyvýšené záhony, je osázený rostlinami. Tato etapa prací byla slavnostně završena v červnu 9.6.2022 za účasti ředitelky školy a paní starostky (z důvodu nepříznivého počasí ve škole).  

Tak se mohla školní zahrada od školního roku 2022/23 stát přirozenou součástí výuky. 

Už se moc těšíme na to, co ve školním roce 2023/24 na zahradě žáci vytvoří! 

Rekultivace pozemku

Oprava oplocení

Zrekultivovaný pozemek

Výsadba

Zvýšené záhony

Slavnostní otevření

Tento projekt vznikl díky podpoře z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace Partnerství a společnost MOL Česká republika.

Designed with Mobirise