INFORMACE PRO RODIČE PŘEDŠKOLÁKŮ


Příjem přihlášek do kroužku Montessori předškolák byl z důvodu naplnění kapacity kroužku ukončen

Máte zájem o metodu vzdělávání, která má ve světě více než stoletou tradici? Zveme vaše dítě do kroužku Montessori předškolák, kde ji bude moci vyzkoušet a poznat.

ZŠ a MŠ Pastviny ve spolupráci se spolkem rodičů Škola Montessori Pastviny pořádá kroužek Montessori předškolák pro žáky nastupující do prvního ročníku v září 2024.

Kroužek bude probíhat v těchto termínech: 18.10.2023, 15.11.2023, 13.12.2023, 21.2.2024, 13.3.2024 v čase od 16- 17h ( sraz dětí do kroužku bude vždy 15:45h na vrátnici školy).
Cena 600 Kč, informace k platbě dostanou rodiče přihlášených dětí po prvním setkání. 

Krátká informační schůzka pro rodiče předškoláků, kteří mají zájem navštěvovat kroužek, proběhne souběžně s první lekcí kroužku. Na ní se rodiče dozvědí bližší informace o průběhu kroužku.

Kapacita kroužku: 40 dětí. Po naplnění kapacity bude příjem přihlášek ukončen. 

S dotazy se můžete obracet na zástupkyni ředitelky školy pro Montessori vzdělávání Martinu Bláhovou, e-mail blahova@zspastviny.cz.

Designed with Mobirise html site template