Montessori třídy na ZŠ Pastviny, Brno-Komín


Montessori pedagogika má na základní škole Pastviny již čtrnáctiletou tradici. První třída s tímto výukovým programem byla otevřena v září 2008. Do věkově smíšené třídy 1. a 2. ročníku tehdy nastoupilo prvních 15 dětí.  ZŠ Pastviny se tak stala druhou veřejnou školou v Brně nabízející Montessori výukový program. 
Od té doby počet dětí vzdělávaných Montessori přístupem roste. Aktuálně probíhá výuka v 5 třídách prvního stupně, 48 žáků pokračuje Montessori výukou také na druhém stupni. V letošním školním roce se na ZŠ Pastviny vzdělává Montessori metodou celkem 172 dětí, které se učí ve smíšených třídách. Věkově smíšené třídy nabízejí prostor pro spolupráci, děti mají možnost učit se od sebe navzájem pod vedením zkušených Montessori učitelů – průvodců. 
Také zázemí se postupně zlepšovalo. Jednotlivé třídy Montessori programu jsou ve škole umístěny v nově přistavěných prostorách a děti mají zároveň možnost využívat rozsáhlého zázemí školy, včetně sportovního areálu, bazénu či dopravního hřiště před školou. Ve třídách mohou děti pracovat
s velkým množstvím Montessori výukového materiálu.
Od vzniku Montessori tříd na ZŠ Pastviny probíhá také velmi úzká spolupráce školy s rodiči dětí. Spolek rodičů přispívá nejen finanční a materiální podporou, ale je zapojen také do chodu tříd. Rodiče vypomáhají s výrobou výukových pomůcek, účastní se společných akcí. V době uzavření škol kvůli pandemii rodiče připravili Dinosauří stezku v lese nebo venkovní hru o Velké Moravě.
Díky iniciativě rodičů a dětí vznikla s podporou školy a městské části Brno-Komín také Montessori školní zahrada. Městský pozemek sousedící s areálem školy byl společnými silami rodičů a dětí rekultivován a bude sloužit k výuce ve venkovním prostoru.


Site was made with Mobirise