Montessori třídy na ZŠ Pastviny, Brno-Komín


Montessori pedagogika má na základní škole Pastviny již třináctiletou tradici. První třída s tímto výukovým programem byla otevřena v září 2008. Do věkově smíšené třídy 1. a 2. ročníku tehdy nastoupilo prvních 15 dětí.  ZŠ Pastviny se tak stala druhou veřejnou školou v Brně nabízející Montessori výukový program. 
Od té doby počet dětí vzdělávaných Montessori přístupem roste. Aktuálně probíhá výuka v 5 třídách prvního stupně (1.–3. ročník a 4.–5. ročník, 24 žáků pokračuje Montessori výukou také na druhém stupni. V letošním školním roce se na ZŠ Pastviny vzdělává Montessori metodou celkem 133 dětí, které se učí v tzv. trojročích. Věkově smíšené třídy nabízejí prostor pro spolupráci, děti mají možnost učit se od sebe navzájem pod vedením zkušených Montessori učitelů – průvodců. 
Také zázemí se postupně zlepšovalo. Jednotlivé třídy Montessori programu jsou ve škole umístěny v nově přistavěných prostorách a děti mají zároveň možnost využívat rozsáhlého zázemí školy, včetně sportovního areálu, bazénu či dopravního hřiště před školou. Ve třídách mohou děti pracovat
s velkým množstvím Montessori výukového materiálu.
Od vzniku Montessori tříd na ZŠ Pastviny probíhá také velmi úzká spolupráce školy s rodiči dětí. Spolek rodičů přispívá nejen finanční a materiální podporou, ale je zapojen také do chodu tříd. Rodiče vypomáhají s výrobou výukových pomůcek, organizují některé školní aktivity (např. projekt přípravy svačin pro ostatní), účastní se společných akcí. V době uzavření škol kvůli pandemii rodiče připravili Dinosauří stezku v lese nebo venkovní hru o Velké Moravě.
Díky iniciativě rodičů a dětí vznikla s podporou školy a městské části Brno-Komín také Montessori školní zahrada. Městský pozemek sousedící s areálem školy byl společnými silami rodičů a dětí rekultivován a bude sloužit k výuce ve venkovním prostoru.


The website was created with Mobirise