PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY SE MŮŽE  ZMĚNIT DLE AKTUÁLNÍHO OPATŘENÍ KE KORONAVIRU

Zde naleznete popis dokumentů, které budete potřebovat v kontaktu se školní družinou, nejčastěji používaný, tzv. "lísteček" jsme Vám připravili na dosah nejbližšího tlačítka :) 

DOKUMENTY ŠKOLNÍ DRUŽINY


Zápisní lístek do školní družiny

-- Vyplňte pečlivě všechny kolonky z obou stran a vedle kontaktu prosím doplňte i emailovou adresu. Zápisní lístek je třeba obratem vrátit zpět do školy.
- Pokud si nejste jistí, v kolik hodin dítě budete vyzvedávat, napište raději nejpozdější možný čas. 
- Pokud chcete trvale změnit čas odchodu dítěte, napište tuto informaci do vlepeného lístku na první straně družinového deníčku včetně data, od kdy tato změna platí. Poté si u vychovatelky vyzvedněte zápisní lístek, kde změnu rovněž zapíšete. Je možné vám zápisní lístek poslat po dítěti a vy ho obratem další den pošlete zpět.
- Při vyplňování druhé strany zápisního lístku (Záznam o uvolnění dítěte) můžete v poslední kolonce použít zkratky: S = dítě odchází samo nebo D = dítě odchází v doprovodu ( pouze pokud odchází po 15h) .
.

Dodatek k zápisovému lístku do školní družiny

- - Do dodatku prosím zapište všechny možné osoby, které mohou vaše dítě ze školní družiny vyzvedávat. Dodatek je třeba obratem vrátit zpět do školy.
- Je možné si kdykoliv dodatek vyžádat a seznam osob doplnit.
- Pokud bude žáka vyzvedávat nezletilý sourozenec, tuto skutečnost uveďte s tím, že za žáka přebírá plnou zodpovědnost.
- Zmocněnou osobu poučte o pravidlech vyzvedávání.
- Pokud bude výjimečně vyzvedávat dítě jiná osoba, vyplňte a po dítěti pošlete Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD a napište tam jméno vyzvedávající osoby.

Souhlas se samostatným přesunem na oběd a poté do školní družiny

- Tento souhlas vyplňují pouze rodiče žáků 3. a 4. ročníků.

- Vyplněním tohoto souhlasu umožníte plynulý chod školní družiny. Žáci se po vyučování přesunou samostatně nebo s vyučujícím do školní jídelny a odtud se po obědě samostatně přesunou do školní družiny, kde vychovatelce nahlásí svůj příchod. Souhlas je třeba obratem vrátit zpět do školy.


Družinový deníček

-- Po vyplnění a odevzdání zápisního lístku, dodatku a dítě obdrží družinový deníček, na jehož první stranu si nalepí důležitý informační lístek, na kterém naleznete kontakty ŠD, praktické informace, informace ohledně platby ŠD a provozu ŠD.
- Je třeba co nejdříve vyplnit zákonné zástupce dítěte a časy odchodu dítěte ze ŠD, které musí být shodné se zápisním lístkem a lístek podepsat.
- Pokud dojde k trvalé změně odchodů dítěte ze ŠD, nejprve se tato skutečnost zapisuje do lístku vlepeném v družinovém deníčku do kolonky změna a poté je třeba změnu uvést i do zápisního lístku.
- Družinový deníček slouží jako jeden z informačních kanálů mezi rodiči a vychovatelkou. Pravidelně jej proto kontrolujte.
- Je povinností dítěte do školy družinový deníček nosit. Vychovatelé z ranní, odpolední nebo konečné družiny, či suplující vychovatel do něj mohou potřebovat nahlédnout kvůli odchodům dítěte a kontaktům na rodiče.

Žádost o uvolnění dítěte ze ŠD

- Tuto žádost je možné stáhnout a vytisknout na tomto odkazu: http://www.zspastviny.cz/wp-content/uploads/2015/08/uvolneni-ze-sd.pdf
- Před vyplněním a odevzdáním zápisního lístku můžeme dítě ze školní družiny samostatně pustit pouze na základě vyplněné žádosti o uvolnění dítěte.
- Po odevzdání zápisního lístku a dodatku touto žádostí měníte čas, způsob odchodu dítěte (samo nebo v doprovodu) nebo vyzvedávající osobu oproti zápisnímu lístku a dodatku. Pokud dítě bude odcházet v doprovodu osoby zapsané v dodatku, pouze v jiný čas, než je uveden v zápisním lístku, není třeba vyplňovat žádost o uvolnění dítěte.
- Vyplňte pečlivě všechny kolonky. Pokud nemáte po ruce tištěnou žádost, můžete změnu vyplnit na jakýkoliv papír. Musí na něm být ale napsány všechny informace, které jsou na žádosti. Nepište změny v odchodech dítěte do družinového deníčku, protože tyto lístky se samostatně archivují.
- Pokud žádost dítě nepředá vyučujícímu nebo vychovatelce, nemůže být uvolněno.
- V případě zapomenuté žádosti postupujte podle instrukcí v podkapitole  Rodiče.

Designed with Mobirise - See it